Tresking i Ås 2
Tresking i Ås 2

Dyrka mark under press i Follo

Mange sikler etter å bygge ut jordbruksarealene i Follo. Særlig kommunene Ås og Ski er under hardt press, skriver Skog og landskap.

Publisert

Dette jordet i Ås sentrum, rett ovenfor Ås videregående skole, får tennene til å løpe i vann hos mange utbyggere.

- Det meste av jordbruksarealet i både Ås og Ski er det som kalles fulldyrka jord. Fulldyrka jord er arealer som er dyrka til vanlig pløyedybde, og som kan brukes til åkervekster og eng, og som kan fornyes ved pløying forklarer Jostein Frydenlund, seksjonsleder ved Skog og landskap på Ås.

30 prosent av jorda i kommunene dyrkes

Frydenlund har hatt ansvaret for utviklingen av det nye Arealbarometeret som omfatter Follo-kommunene Ås, Ski, Frogn og Nesodden. Vestby står for tur.

De nye Arealbarometerene viser at jordbruksarealet utgjør 38 200 dekar i Ås (38 prosent av landarealet) 37 800 dekar i Ski kommune (23 prosent av landarealet), 38 200 dekar i Frogn (38 prosent av landarealet) og 37 800 dekar i Nesodden (23 prosent av landarealet).

Follo – ett av Norges beste kornkammer

84 prosent av jordbruksarealet i Ås og 90 prosent av jordbruksarealet i Ski brukes til kornproduksjon. All jorda i Ås og Ski er av svært god eller god jordkvalitet. 88 prosent av jordbruksarealet i Frogn og 58 prosent av jordbruksarealet i Nesodden brukes til kornproduksjon. 95 prosent av jorda i Frogn er av svært god eller god jordkvalitet. Sammen med resten av Follo er Ås, Ski og Frogn av Norges beste områder for matkornproduksjon.

Utbyggerne kan knapt styre seg

Det er ingen andre kommuner i Akershus som har høyere tetthet av jordbruksareal enn Ås, og nærheten til kollektivknutepunkt og bosetningsområder gjør at arealene er under press. Det ventes stor befolkningsøkning og byutvikling i både i Ås og Ski. Behov for nye områder til boliger, næringsområder, veier og andre formål vil gi store utfordringer framover. En oppdatert oversikt over arealgrunnlaget som synliggjør ressursene i landbruket er svært viktig for kommunal forvaltning, understreker Lars Martin Julseth, Landbrukssjef ved Follo landbrukskontor.

Viktig rekreasjonsområder

- Jordbruket og skogbruket i Ski og Ås har stor betydning, ikke bare som produsent av mat og trevirke, men også som verdifullt kulturlandskap og friluftsområder. Frogn er dessuten «grønnsak- og bær-bygda» i Follo avslutter Julseth.

Powered by Labrador CMS