farlig
farlig

Smarte telefoner skaper faresituasjoner

"Rekkverk, SJA og andre sikkerhetstiltak er vel og bra. Men den kanskje største faren på anlegget ligger i maskinførernes lommer."Dette skriver Jørn Søderholm i tidsskriftet "Anleggsmaskinen". Det samme gjelder nok også i jordbruket.

Publisert

Mobiltelefoner skaper utvilsomt farlige situasjoner når maskinførere og andre er opptatt med tekstmeldinger og sosiale medier.Traktoren eller maskinen trenger nødvendigvis ikke å være i bevegelse når faren oppstår. Sitter du som fører fullt konsentrert om telefonens skjerm i hver eneste lille ventepause er det ikke så lett å få med seg det som skjer i omgivelsene. Andre kjøretøyer kan komme ryggende på uoversiktelige steder, uten at du rekker å flytte din egen traktor eller gi horn- eller lyssignal før det er for seint. Medlemstidsskriftet til Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) har satt søkelys på problemet i denne artikkelen:-Anleggets farligste utstyr

"