Blæstad beste bachelor 2012
Blæstad beste bachelor 2012

Best på Blæstad i 2013

For tredje år på rad deles det ut et kvalitetsstipend for beste bacheloroppgave ved Institutt for jordbruksfag, Blæstad, ved høgskolen i Hedmark.

Publisert

Eivind Arnesen (f.v) og Håvard Hansgård leverte de beste Bacheloroppgavene på Bøæstad i 2013. Her sammen med juryen besående av Einar Myki, Joar Brukvangen og Fred Håkon Johnsen. Foto: Blæstad.

I 2011 og 2012 ble det delt ut en pris for beste oppgave uansett studieprogram. Fra og med i år har Hedmark Landbruksselskap vært generøse nok til å sponse en pris for beste bacheloroppgave i agronomi. Vi er derfor i stand til å dele ut to priser i 2013, en for beste oppgave i agronomi og en for beste oppgave i landbruksteknikk. Hver av prisene er på kr. 25.000.

De kvalifiserte bacheloroppgavene har vært vurdert av en jury bestående av: -Joar Brukvangen, assisterende landbruksdirektør i Hedmark -Einar Myki, fylkesleder, Hedmark Bondelag-Fred Håkon Johnsen, instituttleder, Institutt for jordbruksfag, Blæstad, Høgskolen i Hedmark.

Kvalitetsstipendet i agronomi

Om vinneren av kvalitetsstipendet i agronomi sier juryen:

Kandidaten har formulert en tydelig og vel gjennomtenkt problemstilling som han har gitt et tilsvarende tydelig svar på. Problemstillingen er djerv, både ved at den er kontroversiell, og ved at den har tvunget kandidaten til å gå inn i vanskelig tilgjengelig litteratur, noe kandidaten har vist at han er i stand til. Spesielt drøftingskapitlet viser ryddig argumentasjon og intellektuell modenhet. Juryen mener oppgaven ville ha blitt enda bedre hvis kandidaten hadde anstrengt seg mer for å finne fram til primærkildene i stedet for å bruke sekundære referanser.

Vinneren av kvalitetsstipendet i agronomi 2013 er Håvard Hansgård for oppgaven «Mengde og fordeling av organisk materiale i norsk åkerjord ved ulike systemer for jordarbeiding».

Håvard Hansgård kommer fra Balsfjord, han studerer for tiden en master i entreprenørskap og innovasjon ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås.

Kvalitetsstipendet i landbruksteknikk

Om vinneren av kvalitetsstipendet i landbruksteknikk sier juryen:

Denne oppgaven utmerker seg ved å være den eneste i år der kandidaten har ført sin egne originale idé helt fram til ferdig bygd prototype. Det er i tillegg også gjennomført vellykket testing av prototypen samt justeringer i etterkant av testen. Oppgaven utmerker seg også ved særdeles grundig teknisk dokumentasjon i form av et stort antall fotografier, tegninger og en presis og detaljert tekst. Kandidaten viser stor innsikt i maskinteknikk. Oppgaven kunne ha vært styrket ytterligere med mer bruk av vitenskapelig litteratur.

Kvalitetsstipendet i landbruksteknikk 2013 tildeles Eivind Arnesen for oppgaven «Ombygging av girspaker og giroverføringer for bedre førermiljø i John Deere 3130».

Eivind Arnesen kommer fra Stavern, og er nå ansatt i firmaet Hydroscand AS i Tønsberg.

Høgskolen i Hedmark, Avdeling for anvendt økologi og landbruksfag, Institutt for jordbruksfag, Blæstad

"