Hundevalp
Hundevalp

Valpesjuke hos hund i Hedmark

Det er påvist valpesjuke hos en ni måneder gammel hund sør i Hedmark, melder Mattilsynet.

Publisert

Det er over 40 år siden valpesjuke sist ble påvist i Norge. Foto: colourbox.com

Hunden ble avlivet i desember i 2013 på grunna av sjukdom. Nå har Veterinærinstituttet etter å ha obdusert hunden slått fast at den led av valpesjuke.

Ikke påvist på 40 år i Norge

Valpesjuke hos hund (Canine distemper) er en svært smittsom og dødelig virussjukdom som finnes over hele verden, skriver Mattilsynet. Siste tilfelle i Norge var på 1970-tallet. Symptomer på valpesyke er høy feber og katarr i luftveiene, ofte komplisert med lungebetennelse og sentralnervøse symptomer. Sjukdommen kan også forekomme i en mer kronisk form.

Smitter ikke til mennesker

Sjukdommen smitter ikke til mennesker, men til andre dyrearter i hundeslekten, som mink, rev og ilder. Hundehold og pelsdyrhold hvor sjukdommen påvises kan bli pålagt restriksjoner, blant annet forbud mot kontakt med annet dyrehold.

Leter etter smittekilden

Mattilsynet undersøker nå hvor smitten kan ha kommet fra, og om andre kan ha blitt smittet. Mattilsynet skal kartlegge hvilke andre hunder den smittede hunden har vært i kontakt med, og vil ta kontakt med de aktuelle hundeeierne. Disse vil få veiledning om hvilke forholdsregler de skal ta for å hindre at sjukdommen sprer seg videre.

Vaksine hjelper

Den beste måten å beskytte hunden sin mot valpesjuke er vaksine. Mattilsynet oppfordrer alle hundeeiere til å sørge for at hunden er skikkelig vaksinert. De som er i tvil om hvorvidt hunden er vaksinert eller ei, eller om vaksinen fremdeles virker, kan ta kontakt med en veterinær for hjelp, lyder rådet.

Les mer om valpesjuke hos Veterinærinstituttet

"