Grisebonde
Grisebonde

Purkebøndene flykter fra næringa

I løpet av det siste året har hele 14 prosent av bøndene med purker sluttet. Purketallet har gått ned med 5,7 prosent, melder Norsvin.

Publisert

Med dagens utvikling er det heller ikke oppsiktsvekkende at antall purkeinsemineringer også har gått ned.

Ved utgangen av. juli var det 1 028 bønder, som i alt hadde 50 398 avlspurker, som søkte om dyretallsstøtte. Dette gir en gjennomsnittsbesetning på 49 avlspurker.

Nedgangen fortsetter

I løpet av årets sju første måneder sluttet 4,2 prosent av bøndene som hadde purker, mens purketallet ble redusert med 2,6 prosent. Det er ikke i tvil om at resultatet kommer som en følge av dårlig lønnsomhet i næringa, der overproduksjon av svinekjøtt har gitt lave priser, samtidig som kostnadene med å produsere svinekjøtt har steget betraktelig.

Større og mer effektive bruk

Strukturutviklingen fortsetter ufortrødent videre. For 10 år siden var det 2 329 bønder som hadde purker, 55 014 avlspurker og 23,6 avlspurker i gjennomsnitt per besetning. Den generelle utviklinga i svinenæringa forteller for øvrig om en ekstrem effektivitetsvekst, som kommer som et resultat av dyktigere svineprodusenter og storsatsing innen avl og forskning.

Mer kjøttfulle griser på norsk fôrkorn

Effektivitetskontrollen internt i næringa viser at dagens purker er ni prosent mer effektive enn for 10 år siden, og at slaktegrisene inneholder hele ni prosent mer kjøtt (kjøttprosenten økt fra 56,5 til 61,5 prosent). Denne volumveksten i svinekjøtt har skjedd med minimal økning i kraftfôrforbruket og karbohydratet i kraftfôret stammer i hovedsak fra norsk fôrkorn.