Logo, Statskog
Logo, Statskog

Privatisering av Statskog?

Statskog SF er bedt om å belyse ulike modeller for privatisering og organisering av sin skogvirksomhet på økonomisk drivbare arealer, samt økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene.

Publisert

Landbruks- og matdepartementet ved minioster  Sylvi Listhaug vil gjerne se konsekvensene av et utvidet salg av Statskogs mange eiendommer.

Dette skjedde i et foretaksmøte, som er Statskogs høyeste beslutningsorgan, fredag 10. oktober. Også videreføring og eventuelt utvidelse av pågående arronderingssalg, samt andre former for privatisering av Statskog SF sin skogvirksomhet skal utredes.

Regjeringen er opptatt av allmennhetens adgang til og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv. Statskog SF er derfor bedt om å belyse i hvilken grad disse interessene kan bli påvirket som følge av privatiseringen av skogvirksomheten, og på hvilken måte en kan sikre at de ikke blir dårligere, skriver Landbruks- og matdepartementet.

"