Potet
Potet

Hver potetsort med eget N-regime

Et prosjekt som tar sikte på å finne den optimale N-gjødslinga til den enkelte potetsort, skal gi produsentene bedre økonomi.

Publisert

N-gjødsling i potet på forsøksfelt i Østfold. Foto: Tor Anton Guren, NLR SørØst

Prosjektet starta opp i år, så vi må vente til potetkonferansen Potet 2015, som arrangeres på Hamar i slutten av januar, før vi får de foreløpige resultatene fra årets forsøksfelt. De endelige resultatene er ventet å foreligge i løpet av første kvartal 2015, skriver Fagforum Potet.

Å finne riktig N-gjødsling i den enkelte potetåker kan være avgjørende for å oppnå maksimale avlinger. Ved å bruke dette hjelpemidlet sammen med delt N-gjødsling, er det mulig å gjødsle etter behov og korrigere for værforhold i vekstsesongen. En slik behovstilpassa gjødsling skal være med på å sikre mindre avlingsvariasjoner fra år til år, samtidig som det gir en miljøgevinst.

Potet-prosjektet er et samarbeid mellom Norsk Landbruksrådgiving, Bioforsk, Yara og flere bransjeaktører, og støttes av Fylkesmannen i mange fylker.