Pil på tre som peker oppover
Pil på tre som peker oppover

Hogstrekord!

Den høye avvirkninga i skogbruket fortsetter. I hele etterkrigstida er det bare på slutten av 80-tallet vi har hatt større hogstaktivitet.

Publisert

Sagtømmeret opplever en renessanse - takket være stor etterspørsel og gode priser. Foto: colourbox.com

Etter de første tre kvartalene i år er det avvirka 7,5 millioner kubikk. Det er 615 000 kubikkmeter mer enn tilsvarende periode i fjor. Tre firedeler av volumet var fra granskog, melder Landbruksdirektoratet.

Gode priser på sagtømmer og stor etterspørsel

Skogeiernes bruttoinntekt av tømmersalget i de tre første kvartalene i år var på 2,6 milliarder kroner. Hovedforklaringen på den høye avvirkninga er sagtømmerprisene som har hatt en forholdsvis stor prisøkning siden ettersommeren i fjor. Med underskudd på sagtømmer i det norske markedet og stor etterspørsel på verdensmarkedet, øker sagbrukene prisene.

Prisen for massevirke henger etter

Sagtømmerprisene i september i år er 454 kr/m3 for gran og 482 kr/m3 for furu, som sammenliknet med i fjor er 61 kroner høyere for gran og 81 kroner høyere for furu.

Prisen på massevirke var i september 215 kr/m3 for gran og 199 kr/m3 for furu. Prisen for massevirke ligger stabilt lavt etter det forholdsvis kraftige prisfallet fram mot våren 2013. De høye prisene på sagtømmeret veier opp for den lave massevirkeprisen.