Skog angret av granrustsoppen
Skog angret av granrustsoppen

Granrustsoppen herjer på Østlandet

Skogen ser rufsete ut, er gul i fargen ispedd et brunlig skjær og har glissen krone. Hva skjer? Det er granrustsoppen som er på ferde, advarer Skog og landskap.

Publisert

Gjentatte angrep fra granrustsoppen har strippet denne greina for nåler. Foto: Halvor Solheim, Skog og landskap

Mange skogeiere på Østlandet opplever at dette er tredje året på rad med angrep fra granrustsoppen (Chrysomyxa abietis). For noen er det andre året med kraftige angrep.

Tørka gjør vondt verre

Gran på Østlandet er for tida utsatt for sterke granrustangrep. Fra rundt 3-400 moh. og oppover til 8-900 moh. var det svært mye angrep i fjor, på 2013-nålene. I det samme høydelaget var det litt mindre angrep året før, på 2012-nålene. Disse angrepne nålene har nå i hovedsak falt av og gir dermed et glissent preg på krona.

I tillegg til granrustangrep så tørker mange grantrær fra toppen. Omfanget av denne toppskrantingen er ikke kartlagt. Heller ikke årsaken er kjent, men det er nærliggende å tenke på tørke, antar seniorforsker Halvor Solheim ve Skog og landskap.

Nålene angripes fra topp til tå

I år er det et nytt sterkt granrustangrep, så mange av årets nåler har nå begynt å bli gule og på noen trær er årets nåler allerede blitt litt oransjeaktige i fargen. Infeksjonen per nål er som oftest massiv, slik at hele nåler nå er misfarget. I tillegg er de fleste nålene angrepet, kanskje med unntak av helt i toppen på store trær.

Granrusten rammer blindt

Seniorforsker Halvor Solheim mener at både store og små trær kan være massivt angrepet. Angrepet på 2014-nåleårgangen er sterkest fra rundt 300 moh. til rundt 600 moh. Det er også angrep både lavere og høyere, men gjerne med mindre intensitet, det vil si at færre nåler er angrepet og den typiske gulfargingen opptrer bare i botn på nålene. Verdt å merke seg er også den store variasjon mellom individer.

- Av to nabotrær kan ett være sterkt angrepet, mens det andre er uten eller har ubetydelige angrep, sier Solheim.

Knopper og skudd skånes

Granrustsoppen infiserer de helt unge nålene, de blir gule i slutten av juli/først i august. Om det er sterke angrep på nålene, blir hele nåler gule. Dersom det er færre infeksjonspunkter, blir nålene gule i mindre eller større bånd. Sporene modnes til våren, og deretter faller nålene av (om de er sterkt angrepet). Knopper og skudd er alltid intakte.

Går utover tilveksten

Den angrepne nåleårgangen vil produsere mindre det første året. Dette kan redusere tilveksten noe, og kan påvirke innvintringen, slik at trærne blir mer mottakelige for vinterskader. Det etterfølgende året vil en hel nåleårgang som er borte også gi mindre tilvekst, og ved gjentagende massive infeksjoner vil det gå ut over tilveksten. Trær blir ikke drept, med unntak av helt unge trær med kun få nåleårganger.

Noen trær sløser med vannet

Tørkestress rammer tærne først i toppen. At tørkestress bare påvirker enkelte trær, mens nabotrær ser ut til å være upåvirket synes å være vanlig. Dette kan henge sammen med grunnforholdene, hvordan de enkelte trærnes rotsystem er i forhold til tilgjengelig vann.

Grantørkeprosjektet ved Skog og landskap har også vist at enkelte trær er «vannsløsere», de lukker ikke spalteåpningene effektivt under tørkeperioder slik de skal.

- Vi har foreløpig ikke gjort registreringer av hvor omfattende denne topptørken er, heller ikke gjort undersøkelser om det virkelig er tørke som er årsaken, sier Solheim. Han oppfordrer alle til å følge med i egen skog, og rapportere til Skog og landskap hvor stor andel av trærne som har topptørke.

Powered by Labrador CMS