NMBU
NMBU

Foods of Norway til Ås

Nei, det er ikke en stavefeil og skal være Moods of Norway! Foods of Norway er et forskningssenter for fôrressurser og det skal ligge på Ås.

Publisert

Rektor ved NMBU, Mari Sundli Tveit, kan glede seg over å ha fått Foods of Norway til Ås. Foto: Gisle Bjørneby

Foods of Norway er det første Senteret for forskningsdrevet innovasjon (SFI) på landbruks- og matområdet og det er Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på Ås som har fått det

Omskaper restavfall til fôr

Senteret skal utvikle nye fôrprodukter fra skog, landbruk, makroalger, samt av biprodukter fra husdyr. Naturlige bioressurser som i seg selv er uegnet til mat kan bli bærekraftige fôringredienser ved hjelp av ny kunnskap og nye metoder. Dette skal bidra til bedre konkurransedyktighet, vekst og økt verdiskaping i norsk akvakulturnæring og norsk landbruk. I tillegg skal senteret utvikle ny, innovativ fôrprosesseringsteknologi, skriver Landbruks- og matdepartementet.

Bioøkonomiens vugge sto på Ås

- Det er gledelig at Norge nå har fått sitt første senter for forskningsdrevet innovasjon på landbruks- og matområdet. Dette viser at Norge har forskning i verdensklasse. Campus Ås omtales av mange som ”bioøkonomiens vugge i Norge”. Nå forsterker Campus Ås sin posisjon som driver for bioøkonomien. Dette er helt sentralt i å utnytte Norges fortrinn ved at blå og grønn sektor sees i sammenheng, og sammen legger grunnlaget for å utvikle en sterk og bærekraftig næring, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.

Næringslivet skal med

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) er vertsinstitusjonen for det nye forskningssenteret. Fire institutter ved universitetet er involvert, både fra Campus Ås og Campus Adamstuen. 15 bedriftspartnere er med: Borregaard AS, Yara AS, Norsvin SA, Geno SA, Viken skog SA, Seaweed energy solutions AS, Norilia AS, Felleskjøpet fôrutvikling AS, Norske felleskjøp SA, BioMar AS, Tine SA, Aqua gen AS, Biomega AS, Nortura SA og Animalia, I tillegg skal det etableres samarbeid med flere internasjonale forskningsinstitusjoner, særlig med Universitetet i København. Næringsinteressenter som NHO Mat og landbruk, Innovasjon Norge, Bondelaget og Norsk landbrukssamvirke er også med.

Tre milliarder kroner over åtte år

Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)skal styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom langsiktig forskning i nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer. Forskningsrådet har bevilget ca. 1,6 milliarder kroner til 17 nye forskningssentre (SFI). Den nye tildelingen utløser forskning for over tre milliarder kroner de neste åtte årene. Totalt mottok Forskningsrådet 57 søknader fra hele landet. Et overordnet mål for Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI)er å styrke innovasjonsevnen i næringslivet gjennom satsing på langsiktig forskning i et nært samarbeid mellom FoU-aktive bedrifter og framstående forskningsmiljøer.

Powered by Labrador CMS