Restarert husmannsplass
Restarert husmannsplass

Du får ta det med et SMIL!

Fra 2015 innføres ny regler for Spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL). Tiltaket vil nå utelukkende gjelde garder som er berettiget produksjonstilskudd.

Publisert

Det er 95 millkioner SMIL-kroner til disposijon når dreneringa har fått sine 100 milliponer.

Samtidig avvikles forskrift om miljøplan, som hittil har vært obligatorisk for å motta SMIL-tilskudd., skriver Landbruksdirektoratet.

Miljøplanen inn i SMIL-regelverket

Landbruksdirektoratet er i gang med en revisjon av SMI-forskriften, som skal sendes ut på høring. Nytt søknadsmateriell skal utarbeides. Vilkåret om å ha en plan for foretakets miljøtiltak, tilsvarende dagens miljøplan trinn 2, skal inngå direkte i SMIL-regelverket. Dette blir gjeldende fra 1. januar 2015.

100 millioner øremerket drenering

Det er satt av 195 millioner kroner til SMIL-tiltak i 2015. Av dette er 100 millioner kroner forbeholdt tilskudd til drenering. Rammen for SMIL er redusert med 30 millioner kroner, til 95 millioner Tilskudd til kulturminner (inkl. freda og verneverdige bygninger) er fortsatt søknadsberettiget i 2015.

En godt, tiltrengt julepresang?

Landbruksdirektoratet fordeler SMIL-midler og dreneringstilskudd til alle fylkene i desember 2014. Fylkesmannen fordeler midlene videre til kommunene.