Haloween
Haloween

Død og slank med mjølk

Denne uka satte en svensk studie støkk i oss ved å sette likhetstegn mellom høyt inntak av mjølk og økt fare for dødelighet. En dansk undersøkelse konkluderer derimot med at mjølk er slankende. Vi foretrekker den siste varianten på tampen av Haloween.

Publisert

Høyt inntak av mjølk øker dødeligheten, konkluderer en svensk studie. Foto: colourbox.com

Den svenske undesøkelsen har fulgt kvinner og menn gjennom 20 år og avslører at personene med størst mjølkeinntak har høyere dødsrisiko og mer utsatt for lårbeinsbrudd. Forskerne fant ikke tilsvarende sammenheng da det gjaldt syrna mjølkeprodukter og ost.

Skummamjølk ikke like slankende

Da er den danske undersøkelsen mer oppmuntrende lesning. Forskerne har lenge hatt en mistanke om at helmjølk inneholder ett eller flere stoffer som enten direkte eller via tarmfloraen påvirker opptaket og omsettinga av fett. På den måten kan dette være med på å regulere kroppsvekta. Effekten var ikke like klar for skumma mjølk.

Hva er det i mjølka som påvirker kroppsvekta?

Et forskningsprosjekt forsøker nå å finne ut av hvilke stoffer i mjølka og hvilke mekanismer i kroppen det er snakk om. Undersøkelsen omfatter mennesker, griser og tarmceller tatt ut fra mennesker. Foreløpig resultater tyder på at det er noe i mjølka som påvirker fettomsetninga.

Fett påvirker fett

I undersøkelsen av tarmcellene fant forskerne ut at stoffer i mjølka påvirker og aktiverer et bestemt gen som kalles Fasting Induced Adipose Factor (FIAF)- genet. Når dette genet ”slår seg på” setter det i gang prosesser i kroppen som påvirker fettomsetninga. De stoffene som særlig påvirker dette genet finnes først og fremst i mjølkas fettfraksjon.

(Kilde: Aarhus Universitet)