Ole Jacob Solberg
Ole Jacob Solberg

Årets Unge Bonde bor i Skiptvet

Tor Jacob Solberg (32) er kåret til Årets unge bonde 2014. Prisen ble delt ut på Bedre Landbruk-messa på Lillestrøm av juryformannen Sylvi Listhaug.

Publisert

Tor Jacob Solberg har figurert i Bedre Gardsdrift i spalta Småsmart. Her har han omskapt en plasttank på tusen liter til kalveigloo til en tiendedel av hva en ny koster. Som bonde må du hele tida leite etter smarte og kostnadsbesparende løsninger, er hans mantra.

Tor Jacob Solberg startet med tomme hender og to kyr i 2004. Da kjøpte han sin egen gard på det åpne marked bare 21 år gammel. Han hadde ikke tid til å vente på å ta over garden han hadde odel på i Kråkstad, i Ski kommune. Ut av garden Berg i Skiptvet, som var totalt nedslitt da Tor Jacob kjøpte den, har han skapt et moderne gardsbruk med mjølkerobot og 70 kyr. Det har ikke skjedd over natta. Han har lagt stein på stein.

Et liv utafor garden også

Tor Jacob Solberg har vært elev på Tomb videregående skole og har studier og arbeidsutveksling fra New Zealand. Han brenner virkelig for jobben som bonde, og har store ambisjoner for framtida. Han vil utvikle produksjonen på garden og satse videre på økologisk produksjon. Hans mål er å jobbe mindre og smartere for å kunne trives som bonde i veldig mange år til. Ett av triksene for å klare det, er å skaffe seg et sosialt liv utafor garden. Derfor er Tor Jacob og kona Iris veldig opptatt av å pleie omgang med venner og familie og ta seg tid til å reise.

Her er juryens begrunnelse:

Tor Jacob Solberg satser på sitt eget hjemsted, blant annet gjennom sitt lokale bondelag og i Felleskjøpet Agri der fokuset er på utdanning av unge bønder. Han er opptatt av å rydde gamle beiteområder og skog, og er engasjert i dyrevelferd, bærekraft og økologisk landbruk.

Han har sikret seg faglig utvikling gjennom studier og arbeidsutveksling i New Zealand, som viser stor nysgjerrighet og vilje til læring. Tor Jacob Solberg har vist at man ikke må ha odel for å kunne bli bonde. Han kjøpte sjøl garden på det åpne markedet i ung alder, noe juryen mener viser både viljestyrke og sterkt engasjement.

Det er juryens oppfatning at Tor Jacob Solberg har en iver og kraft som inspirerer og smitter, og et brennende ønske om å markedsføre norsk landbruk og bidra til rekruttering for næringa.

Grønn utdanning

Årets unge bonde skal være et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender å finne veien til norsk landbruk. Kåring av Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, McDonalds Norge og Felleskjøpet Agri. Dette er en del av Norges Bygdeungdomslags prosjekt Grønn utdanning, som skal rekruttere flere unge til landbruksutdanning.