DeLaval_0264
DeLaval_0264

1500 mjølkekyr – 24 roboter

Verdens største robotfjøs under ett tak med fri kutrafikk er i drift på New Zealand. 60 til 65 kyr på hver robot tilsier ei besetning på 1500 dyr.

Publisert

Aad van Leeuwen og kona fronter verdens største robotfjøs under ett tak. Foto: DeLaval

Foreløpig er det «bare» 750 kyr som nyter den gode plassen i The van Leeuwen farm in South Canterbury. Men ved årsskiftet er besetninga fulltallig og da bllir det nok noe trangere om saligheta, melder DeLaval, som har levert de 64 VMS™-robotene. Mjølkerobotene er seksjonert i åtte grupper.

To mjølkesiloer

Mjølka føres ut til to siloer på utsida av fjøset og blir nedkjølt på veien ut. Tre vakuumpumper sørger for transporten. Vannet som brukes til den første nedkjølinga av mjølka blir seinere gitt kyrne.

Vannet brukes om igjen

Varmegjenvinningssystemet sørger for at det varme vannet nyttes til vasking av mjølkerobotene, men det er alltid én ledig robot i hver av de åtte mjølkenhetene, slik at det ikke oppstår propper i systemet.

Dyrker alt fôret sjøl

Videre har fjøset to fôrbrett for å øke tilgjengeligheten og derigjennom sikre et større fôrinntak. Eieren av farmen, Aad van Leeuwen, sier at han ikke bruker kunstgjødsel. Møkka brukes på jordene og alt fôret til kyrne blir dyrka på garden. Målet er å være sjølforsynt. Vekta blir lagt på mjølkekvalitet og ikke volum.

-Vi vil være et bærekraftig bruk, understreker han.