Korntut med hvete
Korntut med hvete

1 168 000 tonn korn i år

375 000 tonn hvete481 000 tonn bygg275 000 tonn havre37 000 tonn rug

Publisert

Arealet med bygg har skrumpet med 334 000 dekar bare siden 2013. Foto. colourbox.com

Den samla kornproduksjonen i 2014 er beregna til 1 168 000 tonn. Det er 21 prosent mer enn i det svært dårlige kornåret i fjor, melder Statistisk sentralbyrå.

Gode dekaravlinger

Den gjennomsnittlige dekaravlinga for de ulike kornslaga var gode i 2014. Hvete oppnådde ei dekaravling på 474 kilo, mens rug og rughvete hadde et gjennomsnitt på 609 kilo per dekar. Byggavlinga var i gjennomsnitt 382 kilo per dekar, mens havreavlinga lå på 385 kilo.

Byggarealet er gått ned

I perioden 2013 til 2014 ble arealet til dyrking av bygg redusert med 333 700 dekar, til 1,26 millioner dekar. Arealet av de andre kornslaga økte fra 2013 til 2014. Det totale hvetearealet økte med 242 400 dekar til 790 800 dekar i 2014, mens arealet av havre gikk opp med 27 000 dekar til 715 200 dekar.

En gjennomsnittlig norsk korngard: 250 dekar

I alt 11 400 gardsbruk med korn- og oljevekster søkte om produksjonstilskudd per 31. juli 2014. Et gjennomsnitts kornbruk hadde 249 dekar korn i 2014, mot 244 dekar året før.

Powered by Labrador CMS