Flishogger
Flishogger

Flistilskudd fikk bein å gå på

I løpet av fem år ble det utbetalt 144 millioner kroner i tilskudd til skogsflis og produsert 3,1 millioner kubikkmeter flis.

Publisert

Flistilskuddet var med på å sette fart på produksjonen av energiflis.

Energiflisordninga ble innført som et midlertidig tiltak i 2009 for å støtte skognæringa under finanskrisa. Ordninga ble avsluttet ved utgangen av fjoråret.

Virket etter hensikten

- Aktørene tok ordninga raskt i bruk, slik intensjonen var. Tilskuddet skulle samtidig bidra til å utvikle verdikjeden og markedet for energiflis basert på skogsvirke, noe den også har gjort, sier seniorrådgiver Jørn Lileng i Statens landbruksforvaltning (SLF).

Nok til å varme opp en storby

Flisvolumet i hele perioden tilsvarer omtrent 2,5 TWh energi, nok til å varme opp over 240 000 husstander gjennom ett år. Denne energimengden tilsvarer nesten 260 mill. liter fyringsolje.

Stor pågang på fallrepet

I 2013, det siste året ordninga gjaldt, ble det utbetalt 36,7 millioner kroner i tilskudd. Mange ønsket å benytte seg av siste mulighet for tilskudd fra energiflisordningen. For søknadene som kom inn den siste måneden (november) ble det utbetalt 14,1 mill. kroner. En omfordeling av udisponerte midler til bioenergitiltak på 5 mill. kroner sikret at alle som søkte innen fristen fikk støtte.

Hedmark og Oppland stakk av med halve potten

I perioden 2009-2013 er det produsert et flisvolum på rundt 3,1 millioner kubikkmeter. Skogeierne og aktørene i Hedmark og Oppland har vært de store brukerne av energiflisordningen gjennom hele perioden. De har tradisjon som sterke skogfylker og har til sammen tatt unna over halvparten av utbetalte energiflistilskudd i perioden.

Når disse fylkene har vært så aktive skyldes det også at de var i gang med flisproduksjon i 2009, da ordningen startet opp. I tillegg hadde de alternativ omsetningsvei gjennom eksportmuligheter til Sverige.

Troms kjente sin besøkelsestid

I motsetning til de andre kystfylkene har Troms utnyttet flisordningen godt. En viktig årsak til dette er at regionen har bygd ut varmeanlegg som går på skogsflis.

Nær halvparten av midlene er utbetalt i tilskudd til flis fra kulturlandskapspleie. Det er også levert mye flis fra lauvskoghogst og veikantrydding. Disse tre tiltakene har stått for 85 prosent av utbetalingene.

Uttak av GROT (greiner og topper) har stått for 7,5 prosent av tilskuddene.

Powered by Labrador CMS