Knippe med penger
Knippe med penger

Produksjonstilskudd til investeringsselskaper

Regjeringa har i statsråd i dag endret forskriften om produksjonstilskudd til landbruket. Endringene innebærer at investorer uten tilknytning til landbruket kan få statlig tilskudd.

Publisert

Listhaug - statsråden som aldri sover. Hver fredag en ny lovendring!

I den nye forskriften fra Landbruks- og matdepartement er restriksjonene mot å yte tilskudd til andre enn bondeeide gardsbruk fjernet.

– Dette er dramatisk. Vi er på vei mot leilendingssystemet igjen, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til ABC Nyheter.

– Saken er alvorlig fordi det åpner for at kapitalinteressene kan drive betydelig husdyrproduksjon og få statlige tilskudd til dette. Vi ser at slik vertikal integrering skjer i andre land og det er naivt å tro at det ikke vil skje i Norge, advarer Skorge.

Den nye forskriften finner du her

"