Innhøsting av gulrot
Innhøsting av gulrot

Nye minstelønnssatser i jordbruket

Det er vedtatt nye minstelønnssatser i byggebransjen, i private reinholdsbedrifter og i jordbruk og gartnerier.

Publisert

De nye minstelønnssatsene i jordbruket og i gartnerinæringa er operative. Foto: colourbox.com

Vi gjengir de nye satsene for lønn i jordbruk- og gartnerinæringene slik det framgår av Arbeidstilsynets hjemmeside.

Arbeidstakere skal minst ha en lønn per time på:

Ferie- og innhøstingshjelp

  • Arbeidstakere 16-17 år: 87,90 kroner
  • Arbeidstakere 17-18 år: 90,90 kroner
  • Over 18 år - ansatt inntil 12 uker: 109,40 kroner
  • Over 18 år - ansatt mellom 12-24 uker (3-6 måneder): 114,90 kroner

Arbeidstakere over 18 år som er ansatt mer enn 6 måneder skal ha lønn som ufaglært fast ansatt.

Fast ansatte arbeidstakere

  • Ufaglærte arbeidstakere: 129,30 kroner
  • Arbeidstakere 16-17 år: 95,90 kroner
  • Arbeidstakere 17-18 år: 99,90 kroner
  • Tillegg for fagarbeidere: 10,- kroner

Helge-/helligdagstillegg for røktere/avløsere i fast turnus Det betales ett tillegg på 25 % per arbeidet time 1) mellom lørdager klokken 13 og søndager klokken 24 2) mellom klokken 13 og 24 jul- og nyttårsaften3) mellom klokken 00 og 24 på bevegelige helligdager og 1. og 17. mai.

Refusjon av utgifter

Ytelser som betales som refusjon av utgifter som faktisk er påløpt på grunn av utsending av arbeidstaker, for eksempel reiseutgifter, kost og losji, skal ikke regnes som lønn etter forskriften.

Overtidstillegg

I jordbruk og gartnerinæringene er ikke tariffavtalens bestemmelser om overtid allmenngjort. Arbeidsmiljølovens bestemmelse gjelder dersom det ikke er avtalt gunstigere overtidstillegg. Etter arbeidsmiljøloven § 10-6 (11) skal det utbetales et overtidstillegg på 40 % av timesatsen.

Satsene gjelder fra 27. november 2014.