Kyllinger
Kyllinger

Listhaug dobler konsesjonsgrensa

Grensa for konsesjonsfri slaktekyllingproduksjon økes fra 140 000 280 000 omsatte og slakta kyllinger per år.

Publisert

Trengselen kan bli enda større når kyllingsproduksjonen kan dobles. Foto: colourbox.com

Også når det gjelder kalkunproduksjon dobles den konsesjonsfrie grensa fra 30 000 til 60 000 omsatte og slakta kalkuner per år.

Det var i Statsråd fredag at endringene i forskrift om regulering av svine- og fjørfeproduksjon ble vedtatt. Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug begrunner doblinga på denne måten:

-Jeg vil legge til rette for at den enkelte bonde i større grad får innrette seg slik hun/han ønsker og mener er det rette for seg. Den enkelte må i større grad gis anledning til å drive med det de ønsker, på en måte og i et omfang de mener er riktig for seg, på sin gard og i sin livssituasjon.

Hun fortsetter:

- Mange som driver i kyllingbransjen er i praksis underlagt en slags form for tvungen deltid ved at de blir pålagt å drive i mindre omfang enn det de har muligheter for og er interessert i. Med de endringene som nå er fastsatt, vil flere på sikt få mulighet til å skape seg en full arbeidsplass på garden, sier landbruks-og matminister Sylvi Listhaug.

Protester

Miljøpartiet de grønne reagerer kraftig på at den konsesjonsfrie grensa økes. Partiet mener at doblingen av produksjonen vil føre til økt smittepress og større vanskeligheter med å sikre dyrevelferden til dyra. Resultatet blir at flere dyr dør og at medisinbruken øker ytterligere. I følge NRK skal også Nortura være mot doblinga, noe de ga utttrykk for i høringsrunden i november. Det er Venstre som sammen med Frp og Høyere sikrer flertallet for endringa.