Nedskjæring av skrott
Nedskjæring av skrott

Kjøtt topper inntektslista i jordbruket

Kjøtt 38 %Mjølk 28,4 %Hagebruk 13,1 %Korn 8,1 %Egg 3,5 %Potet 2,3 %Pelsdyr 2,0 %Ull 0,4 %Andre 4,2 %

Publisert

Slik ser NILF-rapporten ute.

Den totale inntekta i jordbruket, når vi ser bort fra direkte tilskudd, er 28,6 milliarder kroner (2013). Av dette stikker kjøttproduksjonen altså av med nesten førti prosent.

Det er NILF-publikasjonen «Utsyn over norsk landbruk» som inneholder denne oversikten og mange flere interessante tall og tabeller. Underlaget er blant annet hentet fra Statistisk sentralbyrå, Budsjettnemnda for jordbruket og NILF sjøl.

Antall sysselsatte går ned

Visste du at bare 3,2 prosent av samla landareal i Norge er dyrka mark?

I 2013 sysselsatte jord- og skogbruket 50 700 personer. Ti år før var dette tallet 68 200. Antall sysselsatte har minska med 2,9 prosent hvert år fra 2003 til 2013.

Jord- og skogbruket bidrar mindre til bruttoproduktet

Den samla produksjonsverdien for jord- og skogbruk var 39,2 milliarder i 2013. Ti år tidligere var det tilsvarende tall 30 milliarder.

Jord- og skogbruk står for 0,64 prosent av det totale bruttoproduktet for landet i 2013. i 2003 var det samme tallet 1,1 prosent. Nedgangen forklares med en lang trend der bruttoproduktet i andre næringer har økt mer enn de har gjort i jord- og skogbruket.

Les hele Utsyn over norsk landbruk

"