Claas Lexion 580TT
Claas Lexion 580TT

Claas får svi i Russland

Claas sitt regnskapsår for 2013/14 er avlsuttet, og viser en halvering av resultatet.

Publisert

Som resten av landbruksmaskinbransjen, merker Claas konflikten i Ukraina.

Omsetningen er nesten den samme som året før, 3,823 milliarder euro versus 3,824 milliarder, men resulatet er halvert, fra 295 til 155 millioner euro. Forklaringen er økte kostnader på grunn nye og strengere utslippskrav.

Konflikten i Ukraina med tilhørende sanksjoner mot Russland, samt endringer i den franske landbruksstøtten gjør at nedangen i salget er spesielt stort i disse landene. Også i Asia og Nord-Amerika er salget redusert. Når Claas allikevel klarer å holde omsetningene oppe, skyldes det den nye fabrikken i Kina, som huser 10 prosent av Claas sine ansatte. For første gang har Claas nå flere ansatte utenfor Tyskland, enn i Tyskland.

Claas forventer at nedgangen i salget også vil gjelde for 2015, og da spesielt i Ukraina, Russland og Argentina, land som preges av stor økonomisk og politisk usikkerhet.