Vinterskade, eng
Vinterskade, eng

Nye regler ved avlingssvikt

Når det gjelder søknad om erstatning etter avlingssvikt, er det i år nye regler for deg som dyrker grovfôr til egne husdyr.

Publisert

Din erstatning regnes ut fra en kommunal norm for "normal grasavling".

Det nye består i at det er fastsatt en normavling for hver kommune. Din avling blir målt opp mot denne normen når erstatning skal beregnes. Du finner normavlingen for din kommune i gjeldende forskrift.

Søk elektronisk

Søknadsfristen for å søke avlingserstatning er den 31. oktober, dersom du skal søke erstatning for avlingssvikt etter denne sesongen, melder Landbruksdirektoratet. Alle oppfordres om å søke elektronisk, da dette vil redusere saksbehandlinga.

Meld fra om skaden når du oppdager den

For å ha rett til erstatning må du i løpet av vekstsesongen ha meldt fra om skade til kommunen. Melding skal være gitt ”uten ugrunnet opphold”, det vil si så raskt som mulig når du oppdager klimaskader. Kommunen skal slik ha fått mulighet til å kontrollere at skaden faktisk er forårsaket av værforhold.

"