Penger
Penger

Tilbyr halvparten av kravet

Staten har overlevert sitt tilbud til landbruksorganisasjonene i årets landbruksoppgjør, og tilbyr ca. 25 000 kroner pr. årsverk.

Publisert Sist oppdatert

- Tilbudet fra staten legger til rette for en god inntektsvekst i jordbruket. Særlig prioriteres økt produksjon av storfekjøtt, korn og grøntsektoren hvor markeds­mulighetene er gode. Effekten på forbruker­prisene vil bli under en halv prosent, sier statens forhandl­ingsleder Leif Forsell i en pressemelding.

Virkemidlene er flere. Det viktigste er muligheten til bedre inntekter, blant annet gjennom det Staten omtaler som vesentlig bedre markedsbalanse for svin og egg. Målprisene foreslås økt med 470 millioner kroner, mens landbruket krever 583 millioner.

Målprisene er tenkt endret som i tabellen under. Det er verdt å merke seg at det ikke planlegges endrede målpriser for svin og egg, mens matkornprisen får den største prosentvise endringen.

Staten melder at velferdsordningene og investeringsmidlene styrkes. En større andel av midlene skal fordeles til regionale miljøprogram (RMP, forvaltet av fylkene), SMIL-midler (spesielle miljøtiltak i landbruket, forvaltet av kommunene), samt til bioenergi.

Seks millioner kroner settes av pr. år i tre år for å styrke fjell-landbruket i Oppland, Hedmark, Buskerud, Telemark og Trøndelags-fylkene.

Sammen med økt utnyttelse av jordbruksfradraget og omdisponering av ledige midler utgjør rammen 1 020 millioner kroner totalt. Rammen for jordbrukets krav er på 1 970 millioner kroner.