Nils T Bjørke
Nils T Bjørke

Krever mindre, forventer mer

Bondeorganisasjonene krever 200 millioner kroner mindre enn i fjorårets jordbruksoppgjør, men forventer at Regjeringen svarer bedre på kravet enn i fjor.

Publisert

Det samla kravet fra bondeorganisasjonene er i år på 1,970 milliarder kroner. Det er en drøy milliard over fjorårets tilbud fra Staten, som var på 900 millioner kroner.

Det førte som kjent til at organisasjonene valgte å bryte forhandlingene.

– Jordbruket kunne ikke ta ansvar for at Regjeringen ikke fulgte opp sine egne ambisjoner fra stortingsmeldinga i tilbudet. Jordbrukets forhandlingsutvalg har et klart ønske om å finne fram til en forhandlingsløsning, men det forutsetter imidlertid at Regjeringen i år følger opp sine ambisjoner satt gjennom landbrukspolitiske mål med tilstrekkelig med midler for å nå disse, skriver forhandlingsgruppa i dokumentet de la fram i dag.

De viser blant annet til at landbruks- og matministerens har nedsatt ekspertgrupper for å øke produksjonen av korn- og storfekjøtt.

– Jordbrukets forhandlingsutvalg forutsetter at Regjeringen i årets jordbruksoppgjør svarer på utfordringene ekspertgruppene har trukket opp. Helt sentralt for å løse utford ringene er en heving av inntektsnivået i jordbruket, understreker de.

Vil bøndene ha grunn til å smile etter at landbruksministeren har lagt fram tilbudet 7. mai?

Om de får gehør hos myndighetene får vi vite 7. mai. Da legger Regjeringen fram sitt tilbud.