Vanning
Vanning

Rekordmye vanning

Ifølge FNs organisasjon for ernæring og landbruk (FAO), kan 3110 millioner dekar jordbruksareal vannes, men bare 84 prosent blir faktisk vannet.

Publisert

Vanning er en nødvendighet for mange, men er ikke problemfritt.

India er det landet som har mest vanning. Her kan 390 millioner dekar vannes. På de neste plassene følger Kina med 190 millioner dekar og USA med 170 millioner dekar.

Ifølge FAO legger vanning av jordbruksarealer beslag på 70 prosent av ferskvannsforbruket i verden. Resultatet er at avlingene på disse arealene er mellom to og fire ganger større enn om det ikke ble vannet. De aktuelle arealene utgjør omlag 20 prosent av alt dyrka areal på kloden, men avlingene utgjør 40 prosent av den globale produksjonen.

Siden slutten av 70-tallet har investeringene i vanning avtatt. FAO mener årsakene er store statseide kanalsystemer som ikke virker tilfredstillende, korrupsjon og økt kunnskap om de miljømessige påvirkningene ved vanning.

De senere årene har det blitt en dreining fra store kostbare anlegg, ofte eid av myndighetene, til små private system. Denne utviklingen er størst i India, Kina og Sør-Øst Asia.

Den største utfordringen ved vanning, er overforbruk av grunnvannsbassengene, slik at disse ikke etterfylles fort nok, og derfor minskes. Ikke overraskende er dette problemet størst i Kina, India og USA.