c4d6296ca2.jpg
c4d6296ca2.jpg

Korreksjon reg-stat

Ved ein feil hos ein av trafikkstasjonane er det registrert 12 Holder som nye, som eigentleg skulle vore på bruktimport-statistikken. Dette gir utslag på registreringsstatistikken elles.

Publisert

Holder-importør Svenningsens stadfestar at det ikkje er nyregistrert Holder-traktorar i Noreg i år. Ved å ta ut desse 12 frå statistikken, endar totalregistreringane på 3220. Elles er det ikkje dei heilt store utslaga, anna enn ein desimal på dei to i toppen. Det gir for så vidt det vesentlege utslaget at John Deere akkurat rundar magiske 25,0 prosent, og New Holland kan skryte på seg 16,0 prosent.

Registreringsstatistikken, med oppdaterte tal, finn du her.

"