kastrering gris
kastrering gris

Sverige åpner for at bonden kan bedøve smågrisen sjøl

Svenske svineprodusenter bør få anledning til å bedøve smågriser sjøl før kastrering, foreslår Jordbruksverket. Følger Norge etter?

Publisert Sist oppdatert

Hensikten med lovendringen er å hindre at svenske bønder kastrerer uten bedøvelse. Foto: colourbox.com

Forslaget fremmes etter at det har vært gjennomført et forsøksprosjekt der produsentene har fått sette lokalbedøvelse på de 2-7 dager gamle hanngrisene før kastrering. Håpet er at bøndene dermed avstår fra å kastrere uten bedøvelse.

Varig ordning?

Konklusjonen fra prosjektet er at forsøket var så vellykket Jordbruksverket anbefaler å gjøre denne ordningen permanent gjennom en forskriftsendring, skriver Landbruks- og matdepartementet på sine hjemmesider. Det er all grunn til å tro at landbruksmyndighetene følger utviklinga i broderlandet nøye på dette punkt.

Også i Norge?

Hensikten med å kastrere smågriser er å hindre såkalt rånesmak på kjøttet. Både i EU og i Norge er det lagt ned betydelig innsats for å finne løsninger for å unngå rånesmak uten å måtte kastrere dyra som et tiltak for å bedre dyrevelferden. Hittil har dette arbeidet ikke ført fram. Derfor er det fortsatt anledning til å kastrere smågriser. Norske produsenter har ikke lenger anledning til å kastrere sjøl. Det må gjøres av veterinær.