JD 5100M_3
JD 5100M_3

Svakeste år i Europa siden 2001

2009 ble John Deeres svakeste år i Vest-Europa siden 2001. Den totale markedsandelen endte på 18,6 prosent.

Publisert

Dette viser interne tall fra John Deere, melder Landbrugsavisen. I 2001 hadde JD en markedsandel på 16,8 prosent i området selskapet definerer som Vest-Europa. Så økte markedsandelen til dels betydelig, før den i 2009 sank til 18,6 prosent. For foråret betyr det at 26 792 John Deere-traktorer ble levert, på et marked med 143 870 nye traktorer.