Lam1
Lam1

Raigras er nam-nam for lam

Godt beite med raigras kan gjøre kraftfôr overflødig i sluttforing av kopplam.

Publisert Sist oppdatert

Hvis søya slippes med for mange lam, kan det få alvorlige følger både for mor og barn.

Fri tilgang på kraftfôr gir riktignok høgere slakteoppgjør, men ikke bedre økonomi. Det viser første års forsøk i et Bioforsk-prosjekt om oppforing av overskuddslam.

Kutter ut kraftfôret

– Raigras er et kjempegodt alternativ for sluttfôring av lam. Sjøl i fjellbygdene vokser det til langt ut i oktober, lamma tåler det godt og det er mindre ugras i forhold til å bruke raps.

Det sier Endre Roald Stai i Kvikne i Nord-Østerdal. Han en av fem forsøksverter i et prosjekt der en prøver forskjellige alternativer ved å fôre opp lam som av ulike grunner må tas fra søya. Siden 10. juli har lamma gått på ulike raigrasbeiter, og nå i sluttfasen beiter de uten noe tilskudd av kraftfôr.

Hva gjør du med overskuddslamma?

Hver søye bør ha to lam med på utmarksbeite om sommeren. Det er det nasjonale avlsmålet for å få en mest mulig effektiv kjøttproduksjon. Mange søyer får imidlertid mer enn to lam, og spørsmålet er hva du kan gjøre med såkalte overskuddslam.

– Sjøl om det er ønskelig med mange lam, har de fleste søyene ikke nok mjølk til mer enn to avkom. De som lammer første gang, såkalte gimrer, har som regel ikke nok mjølk til mer enn ett lam. Hvis mordyrene slippes med for mange lam på utmarksbeite, blir resultatet ofte økt lammetap, dårligere tilvekst og låg utrangeringsalder for mange mordyr.