NH T7040 Autocommand_2
NH T7040 Autocommand_2

EU vil forenkle traktorreglene

EU vil erstatte 50 direktiv og 27 nasjonale lover med fem såkalte forordninger.

Publisert Sist oppdatert

EU vil rydde opp i regelverket for traktorer og skogsmaskiner. I dag er lovgivingen om kring traktorer fordelt på 50 direktiv, som de 27 medlemslandene tolker mer eller mindre likt.

EU kommisjonen foreslår derfor at gjeldene regelverk erstattes med fem forordninger som skal gjelde i alle de 27 landene, skriver ATL.

De nye forordningene skal i følge kommisjonens forslag blant annet inneholde krav til bremser.

En forordning er den rettsakt som ligner mest på en lov i norsk betydning. Forordninger er gjeldende for allmennheten og skal gjennomføres i sin helhet i alle medlemslandene. Ettersom forordninger gjelder direkte i medlemslandene er det ikke behov for at ytterligere beslutninger tas av medlemslandenes parlament. Eksempelvis har EU vedtatt forordninger for å bestemme omregningskursen fra nasjonale valuta til euro, og for å beslutte hvilke sosiale rettigheter EU-borgere har krav på i andre EU-land. Forordninger vedtas på de områder som bestemmes av EF-traktaten og Euratom-traktaten.