brekk+pollestad b
brekk+pollestad b

Vil fjerne \"fem-kilometersregelen\"

Femkilometersgrensa er ikke tjenelig. Vi håper å få gjort noe med den før våronna, sier landbruksministeren og samferdselsministeren til Bedre Gardsdrift.

Publisert

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og statssekretær i Samferdselsdepartemenet, Geir Pollestad, følger nøye med når Bedre Gardsdrifts journalist, Jogeir M. Agjeld, informerer om det forelda og inkonsekvente regelverket tilknytta traktor på veg. I bakgrunnen Brekks politiske rådgiver Ane Kismul.

Bedre Gardsdrift har jobbet med regelverk tilknytta traktor og landbruksmaskiner på veg i nærmere 10 år. Vi er ubeskjedne nok til å hevde at det er få som har mer og bredere kunnskap om emnet enn oss. Vårt mål er å bidra til å sikre et regelverk som er tilpassa moderne landbruksdrift, den teknologiske utviklingen og dagens rammebetingelser, samtidig som trafikksikkerheten er ivaretatt.

Bedre Gardsdrift i dialog med ministrene

Denne uka har Bedre Gardsdrift tatt turen til hovedstaden. Der møtte vi Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk og statssekretær i Samferdselsdepartemenet, Geir Pollestad. Utgangspunktet for møtet var å sette fokus på "femkilometersregelen".

Liv Signe Navarsete var i utlandet da vi hadde møtet, men har satt seg inn i problemstillingene via dokumenter som Bedre Gardsdrift hadde sendt ministrene på forhånd.

Jobber med saken

- Vi ser at femkilometersregelen ikke er tjenelig. Landbruksdepartementet og Samferdselsdepartementet jobber nå i fellesskap for å finne en løsning. Jeg kan ikke love noen dato for endringa, men jeg er klar over at det snart er våronn, smiler Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

- Det er urovekkende mange dødsulykker tilknytta traktor. Vi må derfor også sørge for at sikkerheten er ivaretatt når vi ser på dette, fortsetter Brekk.

Nødvendig med regler

- Det må være regler for kjøring på veg. Alle kan ikke gjøre som de vil. Vi ser at noe må gjøres med regelverket for traktor på veg, og praktiseringen av dette, men sikkerheten er overordna alt. Vi vurderer ulike alternativer, som ikke nødvendigvis kun er i form av ei kilometergrense. Dette skal vi jobbe skikkelig med, og jeg har god tro på at vi finner en løsning før våronna. Det er ingen ulempe at Landbruksministeren og Samferdselsministeren kommer fra samme parti, sier Geir Pollestad.

Les mer i bladet

Les flere resultater fra vårt møte med politisk ledelse i landbruks- og samferdselsdepartementet i Bedre Gardsdrift nr 1 2009, i posten siste uka i januar.

"

- Bruk av traktor på veg må begrenses. Utfordringen er å finne den mest tjenelige løsningen slik at både sikkerheten og landbrukets behov blir ivareatt sier Lars Peder Brekk og Geir Pollestad.