valtra t191a frontlaster veg
valtra t191a frontlaster veg

Trafikkmøte i Akershus

Onsdag 27. mai klokka 1830 er det åpent møte om trafikkregler for landbruksmaskiner på Skedsmo samfunnshus. Statens Vegvesen og Bedre Gardsdrift er på plass, og kanskje kommer Politiet.

Publisert Sist oppdatert

Vegen er til også for landbruket, men hva sier reglene?

Tema for møtet er temmelig vidt. Etter at paneldeltakerne fra vegvesenet, Bedre Gardsdrift og trolig også politiet har hatt hver sin innledning på 10 minutt, og folket i salen har fått en kjapp pause, er det fritt fram for å spørre om hva du måtte ønske, knyttet til bruk av landbruksmaskin i trafikken. Møtet skjæres over samme lest som et tilsvarende møte på Kløfta litt tidligere i år, hvor frammøtet og engasjementet var meget bra.

Fra Bedre Gardsdrift stiller Jogeir M. Agjeld, som har jobbet med emnet i mange år, og som også har kjennskap til det pågående arbeidet med nye regler for brei transport.

Skedsmo samfunnshus ligger like vest for E6, langs rv 120. Se vegforklaring her.

Møtet arrangeres av Skedsmo bondelag og Nittedal og Hakadal bondelag. Alle medlemmer av Akershus bondelag er invitert, og møtet er åpent for alle.

"