fk alo rundballespyd vippbart 07
fk alo rundballespyd vippbart 07

Nei til pallegaflar og ballespyd

I brevet frå Vegdirektoratet om at 34 km er grensa for å køyre breitt utstyr, er det presisert at køyring med rundballespyd og pallegaflar montert framme på traktoren ikkje er lov.

Publisert

Dette spydet er lov å ha framme når du køyrer langs veg.

Brevet handlar om breitt utstyr, og overskrifta på dokumentet gjeld berre den problemstillinga. Likevel finn Vegdirektoratet at det er på sin plass å bruke brevet til å presisere andre ting også.

Altså: Køyring med rundballespyd og pallegaflar som stikker ubeskyttet ut foran kjøretøyet er ikkje lov, med bakgrunn i § 3 frå vegtrafikklova. Den paragrafen er slik:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke oppstår fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke blir unødig hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen.

- Bruk av kjøretøy med slikt utstyr medfører utvilsomt mulighet for at det kan oppstå fare eller voldes skade, skriv direktoratet. - En mulighet for å sikre seg mot dette, er enten å demontere utstyret, eller reise det 90 grader i forhold til vegbanen. Direktoratet poengterer at utstyr som pallegaffel og spyd er meint til lessing og lossing, ikkje til transportreiskap langs offentleg veg.

Powered by Labrador CMS