NH FR9040_18
NH FR9040_18

CNH med rekordresultat

CNH tjente 825 millioner dollar, eller 5,8 milliarder kroner I 2008. Det er nesten dobbelt så mye som året før.

Publisert

Salget av anleggsmaskiner fra CNH gikk ned i 2008. Når selskapet allikevel klarer å øke inntjeningen med 48 prosent fra året før, skyldes det økt salg av store traktorer og skurtreskere, samt fokus på kostreduksjon. Selskapet hadde dessuten rekordhøye marginer på sine maskiner på slutten av året.

CNH forventer en reduksjon i salget i 2009 med 10 - 20 prosent. Første kvartal vil bli svært tøft, men etter hvert vil salget ta seg opp, tror CNH. Som en konsekvens av den økonomiske situasjonen, vil New Holland reduserer produksjonen av små traktorer og anleggsmaskiner og redusere lagerbeholdningen.