mjølk6
mjølk6

6075 vil kjøpe mjølkekvote

Statens landbruksforvaltning (SLF) har godkjent 6 075 søknader om kjøp av mjølkekvote. Produsentene ønsker å kjøpe 178,7 millioner liter, mens det bare er 20,8 millioner liter til fordeling.

Publisert

Størst rift om kvotene er det i Oppland, Hedmark, Trøndelag og Rogaland.Det er med andre ord stor underdekning på tilgjengelig kvote på landsbasis.

Stor underdekning

Mjølkeprodusentene i Oppland, Hedmark, Trøndelag og Rogaland får minst i forhold til den mengden de søkte om å få kjøpe. Etterspørselen i disse fylkene er så stor at hver produsent får under minstekvantumet på 2 500 liter.

Bønnhørt

Buskerud er det eneste fylket hvor produsentene får kjøpe alt de har søkt om innenfor gjeldende kvotetak. Telemark og Hordaland peker seg også ut som fylker hvor kjøperne får god uttelling med kjøpsprosenter på henholdsvis 46,84 prosent og 38,25 prosent.

Hele Finnmarkskvoten solgt

Sjøl om Finnmark er et fylke med svært mange kjøpere sett i forhold til antall kvoteselgere, er Finnmark blant de fylkene som peker seg ut med en relativt høg kjøpsprosent, 22,10 prosent. Dette har en klar sammenheng med at Finnmark fikk tildelt én million liter ekstra av statlig omsatt kumjølkkvote i 2008.

Overoppfylt

Når det gjelder økologisk kvote får alle produsenter kjøpe det de har søkt om innafor gjeldende kvotetak.

Se den fylkesmessige fordelinga her

"