Ødelagt motorsykkel
Ødelagt motorsykkel

Ulykkesårsak: Traktorhjul fulle av leire

Per-Christian Rasmussen og Stig Fekjær var på vei til jobb på hver sin motorsykkel. Traktordekk fulle av leire, som ble ristet løs på vegen, førte til at begge syklene veltet.

Publisert

I siste utgave av Bedre Gardsdrift slår vi et slag for hensynsfull ferdsel med traktor. Reaksjonene har ikke latt vente på seg.

Per-Christian Rasmussen og Stig Fekjær fra Saltnes har sendt oss bildet av denne ødelagte motorsykkelen og tilhørende histore.

Traktordekk fulle av leire er årsaken til at denne sykkelen ble ødelagt.

Av Per-Christian Rasmussen og Stig Fekjær:

VEIFARENDES KRAV TIL AKTSOMHET.

I veitrafikklovens § 3. Grunnregler for trafikk står det følgende: Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved veien.

Begge undertegnede var fredag 26. september på vei til jobb i Rygge på hver sin motorsykkel via riksvei 116 fra Saltnes. Klokken var rundt 06.40, det var tørt føre, noe tåke og grålysning.

Etter avkjøringa til Oven på sletta opp mot Eskelund var det masse leire i veibanen som resulterte i at begge syklene veltet. Det medførte store skader på syklene, samt lettere personskader.

Begge mc-førerene er bosatt i Saltnes og har brukt veien i flere år, så vi er selvfølgelig klar over at vi bor i ei landbruksbygd hvor bøndene er avhengig av det offentlige veinettet for å kunne utnytte jorda si. Vi er også fullstendig klar over at jord, kornrester og lignende kan ligge i veibanen grunnet dette. Men leire med omtrent samme farge som veibanen er ikke lett å se i grålysninga eller når man ligger bak andre kjøretøyer. Ekstra farlig blir det når det var såpass store mengder som denne morgenen.

Det er i høst forekommet to større tilgrisinger av riksveien i dette området, forrige gang like ved Norumlia.

Leira sist fredag har ifølge vitner blitt dratt ut på veien ettermiddagen/kvelden i forveien. Og slik forholdene så ut på stedet, var det tydelig at leira var dratt ut med landbruksredskaper fra et jorde inntil veien.

Statens vegvesen har også et ansvar i denne saken ved å kontinuerlig overvåke veinettet vårt. Samfunnsøkonomisk er det umulig å kunne overvåke enhver meter til enhver tid. De er derfor avhengige av tilbakemeldinger fra oss trafikanter. Så vi oppfordrer alle veifarende om straks å melde ifra når slikt oppdages ved å ringe veimelding sentralen på 175 eller politiet på 02800. En tohjuling er langt mer sårbar for slike tilstander enn et kjøretøy med flere hjul.

Vi har ved tidligere anledninger varslet vegvesenet om uregelmessigheter i veien som vi selv ikke har kunnet gjøre noe med og da har responsen fra vegvesenet vært meget god.

Etter ulykkene på fredag ble Østfold politisentral øyeblikkelig varslet og Råde Lensmannskontor reagerte umiddelbart ved å sende en patrulje til stedet, som igjen sørget for skilting og rengjøring av veibanen.

Vi mener at alle bør kunne stilles til ansvar for sine handlinger etter veitrafikklovens paragraf 3.

Det være seg privatbilister, næring eller bønder.

Vedkommende som forårsaket ulykkene skal ifølge politiet være informert, så vi håper at det blir tatt til etterretning og at landbrukerne iverksetter tiltak mot slikt i ettertiden.

Det koster så lite å ta med seg en spade og kost på traktoren. Og ikke minst bruke speilene......

Saken vil meget sannsynlig få et etterspill.

Per-Christian Rasmussen og Stig Fekjær Saltnes

Bildet nedenfor viser ulykkesstedet etter at vegen ble ryddet for leire. Det mørke feltet, som strekker seg fra nedre bildekant og forbi den hvite bilen, viser omfanget av leira.