Risiko må også vurderes på traktorens premisser

Den velkjente regelen om sammenheng mellom fart og konsekvens av ulykka passer ikke på traktor. Her er det viktigere å se på hvem traktoren kan møte, enn hva hastigheten er.

Publisert Sist oppdatert

Hvorfor skal Bedre Gardsdrift bry seg om lokale forhold for traktorer i Levanger? I Bedre Gardsdrift nummer 7/08 forteller vi at alle traktorer som skal passere trønderbyen må gjennom sentrum, i stedet for å kjøre den langt mer oversiktlige E6.

Dette gjør vi fordi Bedre Gardsdrift vil gjøre det som står i vår makt for å hindre tragiske traktorulykker, samtidig som vi mener at traktoren skal ha rett til å ferdes på vegen for å løse sine viktige oppgaver.

Statens Vegvesen kan fortelle at det ikke er gjennomført noen risikoanalyse på farene ved å sende traktorene gjennom byen i forhold til farene ved å la traktorene kjøre på E6. Vi har imidlertid noen opplysninger i saken, som bør være av interesse.

Først må vi dessverre slå fast at en traktor er farlig sjøl i låg fart, på grunn av sin konstruksjon. Sånn er det, og sånn må det være, dersom traktoren skal kunne gjøre sin primære oppgave som terrenggående arbeidsmaskin. Alle biler, fra små personbiler til de største lastebilene, konstrueres i dag for å gjøre minst mulig skade ved kollisjon. Byggemåten skal ta hensyn til mulige sammenstøt med et annet kjøretøy, eller med en sårbar fotgjenger.

I år har det vært mange dødsulykker med traktorer involvert. Et barn og en 81 år gammel mann er påkjørt og drept i sammenstøt med traktor i fotgjengerfelt i tettbygd strøk. Minst to dødsfall skyldes at den omkomne er overkjørt av traktoren i lav hastighet. Det har i år ikke forekommet dødelige traktorulykker med andre kjøretøyer involvert.

Hva forteller dette oss? Vi i Bedre Gardsdrift besitter ikke den hele og fulle sannhet, men vi våger å påstå at det ikke er bedre for den samlede risikoen å vise traktoren bort fra E6. Med bil er det en direkte sammenheng mellom fart og konsekvens av en ulykke. Med traktor finnes ikke denne sammenhengen.

Samtidig vil det heller ikke være rett å forby kjøring i sentrum, da de fleste bykjerner både er avhengig av traktorer til vedlikeholdsoppgaver, og fordi mange byer og tettsteder har funksjoner en bonde med traktor tidvis er nødt til å oppsøke.

Ønsker man virkelig færrest mulig ulykker i et område, er det bedre å lage flere lommer hvor traktoren kan slippe forbi trafikken langs en brei veg - midtdeler eller ikke, enn å tvinge traktoren sammen med barneskoleelever, ruslende pensjonister og handlende bilister. Vi støtter helhjertet Vegvesenets null-visjon, enten det gjelder strekningen Stjørdal-Levanger, eller andre områder i landet. Derfor håper vi også at de involverte partene på nytt vurderer hvor traktoren sikrest kan ferdes, og at nye vurderinger gjøres med traktorens egenskaper som utgangspunkt.

Vi ønsker naturlig nok ikke noe forbud mot å kjøre i sentrum, men det er langt derifra til Levanger-saken, der det faktisk er et påbud.