Seter
Seter

Nye forskrifter for seterdrift i kjømda

Landbruks- og matdepartementet foreslår å endre Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenningen.

Publisert Sist oppdatert

Endringene er ment å gi større rom for næringsutvikling i statsallmenningene. Forslaga til endring er framsatt av ei arbeidsgruppe som ble nedsatt av departementet i 2006. Mandatet var å vurdere rammene for utøvelse av bruksretter i statsallmenninger.

Høringsfristen går ut 1. november i år.

Les mer om høringsnotatet og høringsuttalelsene her

"