forbudsskilt 306.3
forbudsskilt 306.3

Kr 4200 i bot for traktor på E6

Traktorføreren kjørte den nye firefelts E6 mot Steinkjer, og fikk kr 4200 i bot. Bondelagslederen i Nord-Trøndelag mener vegvesenet burde gitt bedre informasjon før de startet bøtelegging.

Publisert Sist oppdatert

Trønder-Avisa kunne denne uka melde om bonden som fikk ei solid bot av UP, for å kjøre nye den nye firefelts E6 mellom Sørlia og Vist, sør for Steinkjer. Dette er, i følge avisa, forbudt. Bonden skulle heller kjørt gamle E6.

Forbudt for alle traktorer

" Seksjonsleder Torodd Østerås i Statens vegvesen sier til avisa at forbudet gjelder alle traktorer, uavhengig om det har en typegodkjenning for å kjøre maks 40 km/t eller maks 80 km/t. - På den nye vegen sør for Steinkjer er det rent fysisk plass for traktorer, men vi ønsker ikke den hastighetsspredningen som traktorer vil representere.

Savner informasjon

Jon Trøite, leder av Nord-Trøndelag Bondelag, sier slike forbud for traktorene skaper store problemer, ikke minst fordi landbruket har et stadig økende behov for rask og effektiv transport. Han mener at vegvesenet burde sørge for god informasjon om traktorforbudet før det startet bøtelegging.

Levanger, Steinkjer, Jæren....

Lista over veger som forbys for traktorer har vokst i det siste. Nylig kunne Bedre Gardsdrift fortelle at alle traktorer som skal forbi Levanger, tvinges gjennom bykjernen, med all den risiko det medfører. Dette for å redusere faren for ulykker på E6 som går rundt byen, men vi i BG frykter større ulykkesrisiko.Også på Jæren finnes flere viktige veger hvor skiltet "Forbudt for traktor" er satt opp i det siste.

Vanskelige skilt

"

For at en veg skal være totalt stengt for traktor, må nemlig det runde forbudsskiltet mot traktor stå i vegkanten. Imidlertid har det vært diskusjoner om hvorvidt dette skiltet faktisk gjeller alle traktorer, eller om det kun gjelder traktorer som ikke er konstruert for hastighet over 40 km/h. Til å finne svaret på det spørsmålet, måtte en språkprofessor uttale seg. Skiltet heter nemlig "306.3 Forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t". Dette kan du lese mer om her, samt i vår lederartikkel her.

OK på motorveg

"

Dersom dette forbudsskiltet ikke står, har faktisk traktorer med konstruktiv hastighet over 40 km/h lov til å kjøre på motorveg og motortrafikkveg, også kjent som motorveg klasse A og B.I trafikkreglene står nemlig dette å lese:På motorveg og motortrafikkveg eller på inn- eller utkjøringsveg til motorveg og motortrafikkveg må det bare foregå trafikk med motorvogn, eller vogntog, som lovlig kan kjøres med minst 40 km i timen på vannrett veg. Vegdirektoratet eller den det gir fullmakt kan gjøre unntak i enkelttilfelle fra dette.