Skilt traktor forbudt 306_3
Skilt traktor forbudt 306_3

Hva betyr egentlig dette skiltet?

Den nye Rv44 rundt Klepp på Jæren er proklamert som traktorfri sone. Men skiltet som skal stoppe traktorene gjelder kun traktor og motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km.

Publisert

Denne saken er den første i en serie om forbudsskilt 306.3. Konklusjonene i saken viser seg å være feil. Les derfor også nettsak 28.01.2008. Saken er ikke fjernet da den fungerer som referanse for andre saker om emnet.

Red. 07.07.2009

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Da den nye omkjøringsvegen rundt Klepp ble åpnet i desember, proklamerte både Statens vegvesen, lokalpolitikere og dagspressen at vegen skulle være fri for traktorer. Å holde traktorer borte fra vegen er nok lurt.

"

Vegen har nemlig bare et kjørefelt i hver retning, og mellom kjørefeltene er det midtdeler. Forbikjøring er derfor ikke mulig og en traktor her vil fort få en hale med forbannede bilister.

Saktere enn 40 km/t

Men så var det regelverket da. Middelet som brukes for å stoppe traktorene er skiltet til høyre, skilt 306.3. Ifølge skiltnormalen gjelder forbudsskiltet kun for traktor og motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t. Men noen hevder skiltet gjelder alle traktorer, deriblant enkelte i Politiet og Statens vegvesen.

For å fjerne enhver tvil, har vi snakket med Rolf Øverland i Statens Vegvesen.

- I skiltnormalen står det forbudt for traktor og for motorredskap konstruert for fart mindre enn 40 km/t. Det betyr at du har lov til å kjøre på vegen dersom traktoren er registrert for 40 km/t eller mer. Det samme gjelder motorredskap med hastighet på 40 km/t eller mer. Men om du bør gjøre det, det er en annen sak, sier Øverland.

Men...

Det er alltid et men. I vegtrafikkloven, § 3, grunnregler for trafikk, har myndighetene en hjemmel for å stoppe deg:

Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.

Sjøl om du hevder din rett, kan du med andre ord bli stoppet av Politiet og straffet dersom du hindrer øvrig trafikk. Det vil du i høyeste grad gjøre hvis du ruller avgårde i 40 km/t på nye Rv44 eller på E6 inn mot Oslo i morgenrushet.