traf-stud q
traf-stud q

Trenger svar fra traktorførere

For å finne ut mer om forholdet mellom personbiler, tungbiler og traktorer, utfører tre trafikklærerstudenter en spørreundersøkelse. De trenger dine innspill.

Publisert Sist oppdatert

- Vi ønsker å få vite hvordan disse ulike gruppene opplever hverandre. Vi vil se på hvordan samspillet i trafikken fungerer, hvilke holdninger man har til hverandre og hvilke faktorer som skaper risiko, forklarer Ole Reidar Anda.

Den første undersøkelsen om traktor Sigmund Vinje, Ole Reidar Anda og Mona Rolland er inne i sitt siste år av høgskoleutdanninga som gjør dem til kjøreskolelærere for klasse B. Som en del av studiet ved Høgskolen i Nord-Trøndelag skal de levere en omfattende oppgave om et fritt valgt emne.

- Jeg oppdaget at ingen har skrevet om traktorer før. Sjøl har jeg et snev av bakgrunn fra landbruket, og vi ser jo at traktoren gjør seg stadig mer gjeldende i trafikkbildet. Ole-Reidar og Mona ble med på ideen, forteller Sigmund. Han er fra Ekne nær Levanger i Nord-Trøndelag. Også Ole-Reidar har vært borti traktorer tidligere, blant annet som avløser, jærbu som han er. Bergenseren Mona har derimot kun opplevd traktorer slik folk flest gjør det i dag, som noe hun ser på avstand.

Trenger innspill Oppgava har som tema Samhandling og risiko ved bruk av traktor i trafikken. For å få innspill om emnet, tok de tre kontakt med Bedre Gardsdrift. Vi er sjølsagt med på alt som kan bidra til økt forståelse og sikkerhet når traktoren er i trafikken. Sammen har vi gått gjennom en lang rekke problemstillinger, oppfatninger og regler. Pluss at vi har kjørt traktor, både på lukket plass og i trafikken.

Viktig!Innsamling av svar fra traktorførere skjer gjennom en spørreundersøkelse de tre legger ut på www.gardsdrift.no. Du finner den her. Vi i Bedre Gardsdrift tror at resultatet av oppgaven vil være til stor nytte, både i arbeidet med å videreutvikle trafikkopplæringa, og i arbeidet Bedre Gardsdrift holder på med for å sikre traktoren en trygg og rettmessig plass i trafikken. Dine svar er viktige, og vi oppfordrer alle våre lesere til å gi innspill. Dette tar kun noen få minutter, og er etter vår mening vel anvendt tid.

" Klikk og svar Spørreundersøkelsen ligger ute på gardsdrift.no til over nyttår. En tilsvarende undersøkelse mot førerne av lastebiler kommer på nettsida til Transportmagasinet og Anleggsmagasinet, www.tungt.no. Det skal også sendes ut en tilpasset undersøkelse til førere av personbiler.

Spørreundersøkelsen fra trafikkstudentene finner du her!

"