Pöttinger Terradisc_6000_03
Pöttinger Terradisc_6000_03

Pöttinger gjør det bra

Pöttinger melder om en økning i omsetningen på 16% fra forrige regnskapsår og en samlet omsetning på 199 millioner Euro, eller omlag 1,6 milliarder kroner.  

Publisert

I likhet med flere landbruksmaskinprodusenter, avsluttes Pöttingers regnskapsår på sommeren, istedet for nyttår. Årsrapporten til Pöttinger fremlegges derfor i disse dager.

Veksten var størst innen jordarbeiding med 16%. På grassiden økte omsetningen med 13%. Enkeltproduktet med størst økning var stubbharver og kultivatorer, som økte med 48%. Såmaskiner økte med 41% og ploger med 40%.

Av omsetningen på 199 millioner Euro, er 19% i hjemmemarkedet Østerrike.

Powered by Labrador CMS