Jaget vilt Eivind Hellestø logo
Jaget vilt Eivind Hellestø logo

Kjørte vann i gjødselvogna, straffet for tullekjøring

Eivind Hellestø ble stoppet for å kjøre vann i ei 2,88 meter brei gjødselvogn. Nå har politiet kjent ham skyldig i tullekjøring og straffer ham med påtaleunnlatelse.

Publisert

Eivind Hellestø ble i vår stoppet av statens vegvesen. De anmeldte ham til politiet fordi den ikke registreringspliktige vogna var uregistrert. I tillegg hevdet de at han drev ulovlig vanntransport fordi vogna var breiere enn 2,55 meter.

Hellestø ble ilagt en bot på 3000 kroner som han nektet å vedta.

Nå har politiet behandlet anken. De mener at Hellestø er skyldig i å ha drevet unødig og forstyrrende kjøring ved bebyggelse.

Politiet har ilagt Hellestø påtaleunnlatelse og anser saken for avgjort. Det betyr at politiet mener Hellestø er skyldig, men slipper bot eller fengsel.

Politiet mener Hellestø har brutt vegrafikklovens § 31 første ledd jf § 4 jf trafikkreglenes § 16 nr 1. for i eller ved bebyggelse å ha drevet unødvendig eller forstyrrende kjøring med motorvogn.

Kjørte vann

Hellestø ble i vår anmeldt til politiet av Statens vegvesen fordi gjødselvogna ikke var registrert eller tillatt til transport av noen varer på offentlig veg. Dette er også grunnlaget for påtaleunnlatelsen.

Da Hellestø ble stoppet og anmeldt, hadde han vann på vogna. Dette skulle brukes til å løsne opp skorpa i flyterenna i det fjøset han kjørte gjødsel ifra.

Den aktuelle gjødselvogna er 2,88 meter brei og kontrollørene hevdet vannkjøringa var transport. Den generelle dispensasjonen for forflytning av landbruksmaskiner med bredde over 2,55 var derfor ikke gyldig, hevdet de.

- Hadde de stoppet meg motsatt veg, med gjødsel i vogna, ville alt vært OK ifølge kontrollørene, sier Hellestø.

Skyldig for hva?

Bedre Gardsdrift har gått igjennom de paragrafene det vises til i påtaleunnlatelsen.

" I påtaleunnlateslen nevnes det i grunnlaget at gjødselvogna Hellestø kjørte ikke var registrert eller tillatt til transport langs offentlig veg.Det med registrering er en umulighet, i og med at gjødselvogner ikke er registreringspliktige. Lovverket sier at kjøretøy som ikke er registreringspliktige, heller ikke tillates registrert. Imidlertid er det ikke dette Hellestø er kjent skyldig i.

I hvilken grad vogna er tillatt til transport langs offentlig veg er et tolkingsspørsmål. Kjøring med gjødsel i vogna fra lager til jorde anses som forflytning, mens tilsvarende kjøring fra et lager til et annet vurderes som transport, og tillates dermed ikke, etter tolkningene som legges til grunn i Rogaland. Hellestøs tur med vann i vogna er således ikke tydelig klargjort gjennom loven. Tilsvarende saker er heller ikke prøvd for retten. Det er heller ikke dette punktet Hellestø nå er gjort skyldig etter.

Hellestø er nemlig kjent skyldig i å ha drevet unødvendig eller forstyrrende kjøring med motorvogn i eller ved bebyggelse.

At politiet finner Hellestø skyldig i noe annet enn han faktisk er anmeldt for, er mildt sagt oppsiktsvekkende.

Riktignok er det et og annet fjøs og en bomstasjon der Hellestø kjørte, men det var neppe en slik bebyggelse lovgiverne så for seg da de forfatta teksten.

På rullebladet

Sjøl om Politiet mener å ha bevis for at Hellestø har brutt trafikkreglene, mener de det ikke er grunnlag til å reise straffesak.

Beslutningen innebærer at politiet anser saken for avgjort. Det er ikke satt særskilte vilkår for påtaleunnlatelsen og det står heller ikke noe om den opprinnelige boten på kroner 3000.

Påtaleunnlatelse betyr imidlertid at overtredelsen blir å finne på rullebladet.

Dersom vår tolkning av påtaleunnlatelsen medfører riktighet, betyr det at all tilsvarende kjøring blir sett på som straffbart.

Uskyldig

Hellestø sier til Bedre Gardsdrift at han ikke har vært i kontakt med politiet etter at han nektet å godta boten tidlig i vår. Han er derfor svært overrasket over avgjørelsen.

- Jeg er uskyldig! Jeg vil kontakte politiadvokaten og be om en grundig forklaring på hva jeg faktisk er funnet skyldig i, sier Hellestø oppgitt.

Rettssalen neste?

Ifølge politiet har Hellestø har 30 dager på seg til å anke avgjørelsen og kreve at påtalemyndigheten bringer saken inn for retten.

Powered by Labrador CMS