penger - bredde
penger - bredde

Høyere priser både inn og ut

Rett nok forventes det vesentlig bedre oppgjørspriser for matvarer rundtom i verden, men også prisene på innsatsvarer kommer til å stige.

Publisert

En viktig grunn til dette, er den vedvarende høye oljeprisen. Den fører til dyrere gjødsel og plast. Høyere priser på korn på verdensmarkedet fører naturlig nok til høyere såvarepriser. Dessuten ser mange firmaer nå muligheten til å ta ut større marginer. Maskinbransjen er av dem som lenge har smilt over minkende kornlagre, mer politisk interesse for bioenergi og økende kjøpekraft i store markeder.Utslag i Norge? Enda er det ikke sluppet så helt mange prisprognoser for det norske markedet, som jo skiller seg noe fra mange øvrige land med våre omfattende reguleringer.Imidlertid vet vi at innsatsmidler flest, som maskiner, diesel, plast og gjødsel, jevnt over holder følge med prisene i våre naboland.Sverige: Pluss 20 prosentJordbruksaktuellt i Sverige har undersøkt forholdene i mellomsverige. For høsthvete anslås det at prisen på innsatsvarer øker med 20 prosent i 2008, særlig grunnet høyere priser på gjødsel og plantevernmidler. Dette gir utslag med ni svenske øre pr. kg.Lønnsomt å produsere for fulltJohan Wellander, som er rådgiver i Hushållningssällskapet i Örebro, sier til Jordbruksaktuellt at bønder som vil sikre seg mot høy prisvekst, alt nå bør planlegge og kjøpe inn det de trenger til kommende sesong.Dessuten mener han at den beste strategien for planteprodusenter er å rette seg inn mot store avlinger. Prisene er tross alt ventet å være gode, sjøl om innsatsvarene også blir dyrere.

Powered by Labrador CMS