jaget vilt bjarne undheim
jaget vilt bjarne undheim

Bondelaget krever regelrydding

Vegdirektoratet må rydde i trafikkreglene for traktor før våronna, sier bondelagsleder Bjarne Undheim til Bedre Gardsdrift. Den tilfeldige praksisen og variable handteringa av regelverket er svært ugrei.

Publisert

Altfor mange av trafikkreglene som angår traktor er for vanskelig å tolke. Det erkjenner også politijurister vi har vært i kontakt med, forteller Johannes Ingvoldstad i Norges Bondelag. Han har det siste året tatt tak i mange av problemstillingene, og vært i flere møter med Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet. I mellomtida ramler det stadig nye regler ut av skapet, som brått og uventet tas i bruk litt her og litt der.Tilfeldigheter Et av de store problemene er at regelverket tolkes og praktiseres svært ulikt, nærmest fra kontrollør til kontrollør.– Dagens temmelig tilfeldige håndheving av regelverket er svært vanskelig å forholde seg til. Det gjelder begge sider, både bonde og kontrollør. Slik kan vi ikke ha det. Derfor har Bondelaget bedt Vegdirektoratet og Samferdselsdepartementet om en avklaring, noe vi ble lovet før årets våronn. Denne avklaringen er ennå ikke kommet, fastslår Bjarne Undheim.Krever svarNå minker det på bondelagslederens tålmodighet.– Jeg forventer at vi får avklaringer på vesentlige punker i regelverket før kommende våronn. Fram til det mener jeg at reglene det hersker usikkerhet rundt bør praktiseres med fleksibilitet og fornuft. Særlig er det viktig å få slutt på forskjellsbehandlinga som nå finner sted. Det er i alles interesse å få ryddet opp i dette, sier Undheim.Han påpeker at bruken av traktorer har endret seg gjennom de seinere årene, blant annet som en følge av samdriftene som både næringa og det offentlige har gått inn for.

Powered by Labrador CMS