Sauebjelle
Sauebjelle

Telespor på sporet

Radiobjella fungerer, men sliter fortsatt med kvalitetsproblemer. Det er konklusjonen fra Telespors egen sluttrapport

Publisert

Telespor, som står bak de mye omtalte radiobjellene til sau, har kommet med en tolv siders lang sluttrapport. Her går det fram at de har et produkt som de selv mener er funksjonelt tilfredsstillende. Men bjella sliter fortsatt med kvalitetsproblemer. Hovedproblemet er at batteriboksen ikke er tett, slik at vann trenger inn. Dette gjør at batteriene tømmes for raskt.

I rapporten står det videre at interessen for utstyret har vært enorm, og at det kun er for høy pris og spørsmål rundt kvaliteten som holder bestillingene til bake. Prisen i dag ligger på mellom 500 og 1000 kroner for hver enhet. Ved fem års levetid blir prisen dermed rundt 200 kroner for hver beitesesong. Prisen gjør at det i gjennomsnitt blir solgt mellom 2 og 10 enheter til hver besetning, selv om de fleste ønsker å utruste hele flokken med utstyret.

I følge firmaets egen rapport er det levert radiobjeller til rundt 50 sauebesetninger og 10 storfebesetninger.

Powered by Labrador CMS