Felleskjøpet Rogaland Agder_1
Felleskjøpet Rogaland Agder_1

Splittelse i Felleskjøpet ender med trippelimport

Det er mange spørsmål etter at Fellerskjøpet Rogaland Agder og Felleskjøpet Nordmøre og Romsdal ikke blir del av Felleskjøpet Agri. Det som er klart, er at Felleskjøpet Rogaland Agder nå bygger egen maskinorganisasjon.

Publisert

FK Rogaland Agder (FKRA) markedsfører seg som Vårt Felleskjøp. Nå har de 11 ledige stillinger. Flere av disse kommer som en direkte konsekvens av at FKRA ikke blir del av FK Agri. Blant annet skal det ansettes egne produktledere både på traktor /redskap og i-mek. Import, markedsføring, produktstøtte og salg av FK produktene i Rogaland og Agder flyttes fra Kløfta til FKRAs maskinsenter på Klepp.

Tilbake til det gamle

- Etter vi kom med i FK Maskin på slutten av 90-tallet har vi betalt FK maskin for deres tjenester. Til sommeren opphører dette samarbeidet. Vi må derfor bygge vår egen organisasjon som skal besørge import, markedsføring og salg. Vi stod på egne bein før FK Maskin ble etablert og vet derfor i stor grad hva vi går til, sier salgssjef Tor Magne Torsteinsbø (t.h. på bildet) i FK Rogaland Agder.

Produkt- og markedssjefene på Kløfta dekker i dag hele landet. Disse slipper fra neste år å ta turen til Rogaland, Agder-fylkene og Nordmøre og Romsdal (FKNR). Der rekrutteres det nå nye folk med tilsvarende oppgaver og ansvarsområder. Om John Deere og de andre leverandørene jubler over at antall kontakter i Norge kanskje tredobles, er tvilsomt. Dette er også et av punktene Torsteinsbø ser på som en utfordring.

- Vi er for små til å ha separate stillinger for traktor og redskap. Vi vil derfor samle traktor og redskap i en og samme stilling. I tillegg vil vi ansette en produktansvarlig for i-mek, forklarer Torsteinsbø.

Samarbeid der det er fornuftig

Typegodkjenninger for traktorer og tilhengere tilhører importøren. I John Deere sitt tilfelle betyr det tidligere FK Maskin, nå FK Agri. Om FKRA og FKMR i fremtiden må sørge for egne dokumenter kan ikke Torsteinsbø svare på, men dette er sannsynligvis et av de mest åpenbare områdene for samarbeid. Uansett må det avklares.

- Dialogen mellom oss og FK Agri er god og vi vil samarbeide der det er fornuftig, fastslår salgssjefen.

Varierende priser

En annen konsekvens av det som skjer, er at de tre felleskjøpene må forhandle priser og avtaler hver for seg. Vestlendingene i nord og sør snakker mye sammen. Det er derfor ikke usannsynlig at de enes om et importsamarbeid. Da blir det bare to Felleskjøp som skal forhandle. Men sannsynligheten er stor for at et og samme produkt får ulik pris, avhengig av hvilket Felleskjøp du handler hos. Hvis teorien om at høgt volum gir lav pris holder stikk, kan det bety at du bør reise til Jæren for å kjøpe mjølkerobot, og til Østlandet eller Trøndelag for å kjøpe tresker. Du kan også risikere at Felleskjøpene har forskjellig produktutvalg. FKRA benytter nå muligheten til å rydde opp i sin portefølje, får vi vite.

Mindre flyt av maskiner og redskap

I dag er det en grensefri flyt av maskiner og redskap mellom de ulike Felleskjøpene. Dersom Felleskjøpet Klepp trenger en harv, og den finnes på Fagernes, kan harva problemfritt overføres til Klepp. Denne fleksibiliteten forsvinner neste sommer. Da må FKRA bestille harva direkte fra produsenten, eller kjøpe fra den nye konkurrenten i Oppland.

Det samme gjelder garanti. Dersom fabrikkgarantien ikke dekker hele reparasjonen, må jobben gjøres hos det Felleskjøpet du har kjøpt traktoren. Hvis ikke må du betale eventuelt mellomlegg sjøl, slik det er vanlig med bruktimporterte traktorer.

Samme mål, ulik strategi

FK Agri hevder sammenslåingen av FK Øst Vest og FK Trøndelag, og spesielt integreringen av FK Maskin, vil medføre innsparinger. Store volum betyr bedre innkjøpsbetingelser som igjen skal komme bøndene til gode, lyder det fra hovedkontoret på Gardermoen. Det er derfor interessant å høre hva Torsteinsbø mener om prisutviklingen i sitt Felleskjøp.

- FK Rogaland Agder betaler et betydelig konsernbidrag som vi nå slipper. Vi tror ikke våre innkjøpsavtaler blir vesentlig dårligere enn i dag. FKRA har i snitt 20 prosent av omsetningen i Felleskjøpet. På i-mek har vi en større andel. Dersom enkelte avtaler blir dårligere, kan vi kompensere det med det vi sparer på å ikke betale avgift til FK Agri. Vårt mål er å drive enkelt og kostnadseffektivt. Det skal bonden tjene på, forklarer Torsteinsbø.

Med andre ord har FK Agri og FKRA motstridende syn på hvilken organisasjonsmodell som bonden tjener mest på. Kanskje dette forklarer noe av grunnen til splittelsen?

Liten og kjapp

- Det er fordeler og ulemper ved å stå alene. Og det er mange ubesvarte spørsmål. En av fordelene er at vi kan optimalisere markedsføring og produktutvalg. Eksempelvis vil vi i større grad prioritere i-mek enn hva som er aktuelt på Østlandet. En annen fordel er at en liten organisasjon har lettere å snu seg fort og tilpasse seg enn en stor, sier Torsteinsbø.

Spekulasjoner i over et år

Det er over et år siden Bedre Gardsdrift første gang fortalte at Felleskjøpet Maskin ble borte, og skulle integreres i Felleskjøpet Agri. Også den gangen stilte vi spørsmål ved om det kunne bli ulike ordninger felleskjøpene imellom på maskinsida, men det så lenge ut til at det kunne være mulig å bli enige om et videre samarbeid. Hele artikkelen fra den gangen kan du lese her.

"
Powered by Labrador CMS