Kverneland Klepp2
Kverneland Klepp2

Gledens dag på Kverneland Klepp

Plogfabrikken på Klepp har fått nye 55 millioner til investeringer. - Dette er en gledens dag, sier Bjørn Arve Ofstad, adm.dir for forretningsområde plogutstyr.

Publisert

Investeringen er del av en langsiktig plan som skal sikre effektiv og økonomisk drift ved bedriften. I år er det brukt 50 millioner kroner i oppgradering av eksisterende produksjonsutstyr samt nyinvesteringer. Blant annet blir en av de største flaskehalsene i produksjonen, spisseanlegget, snart historie.

Kverneland Klepp

- De 55 millionene vi har fått aksept for nå, skal investeres i 2008 og bidra til en ytterligere effektivisering av produksjonen. Deler av produksjone som i dag skjer på den gamle fabrikken flyttes til hovedfabrikken her på Øksnavad i Klepp. Som en følge av dette skal det bygges to nye bygninger på Øksnavad, sier Bjørn Arve Ofstad.

Ofstad ser positivt på fremtiden og sier at Kverneland Klepp skal gå fra å være et industrilokomotiv til å bli et høyhastighetstog.

Plogen er viktigPlog og tilhørende utstyr er et av fire strategiske produktområder i konsernet og står i dag for ca. 20 prosent av Kvernelandkonsernets totale virksomhet.Plogfabrikken på Klepp sysselsetter i dag ca. 550 medarbeidere. Et problem er å klare å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft. Kverneland tror nyinvesteringene vil bidra til å gjøre dem mer attraktive på arbeidsmarkedet.Produserer opp mot 5000 ploger årligPlogfabrikken på Klepp vil i 2007 ha en omsetning på cirka 700 millioner kroner. Ved anlegget produseres det årlig 4500-5000 ploger. Kverneland mener sjøl at de sitter med verdensledende smi- og herdekompetanse, og at dette er en av grunnene til den meget sterke posisjonen de norske plogene har på verdensmarkedet.– Dette, kombinert med en effektiv og kostnadsriktig drift, er det som fremdeles gjør det mulig å ha en komplett produksjon av plog i Norge, sier selskapet.

Powered by Labrador CMS