Tana vgs 04
Tana vgs 04

Sommerskole

Fordi skoleåret slutter lenge før slåtten er igang, må landbrukselevene ved Tana videregående skole tilbake til skolen i juli for sommerpraksis og silolegging. 

Publisert

- Elevene på VK2 allsidig landbruk har obligatorisk sommerskole i tre uker. Fordi skolen slutter før slåtten starter, avslutter vi skoleåret tre uker tidligere enn normalt. Så tar vi elevene inn igjen i juli, forteller undervisningsinspektør Dag Flage ved skolen.

God oppfølging

Fokuset på sommerkurset er grashøsting og vedlikehold av maskiner og utstyr. Tidspunktet avhengiger av slåtten. I år ble kurset arrangert fra 9. til 27. juli. Lill Tonje Skoglund fra Valjok i Karasjok og Tonje Norvang fra Vadsø var de eneste elevene. Med seg fra skolen hadde de Geir Gakko, Bjørn Tore Dervo og Helge Sæverud. Med flere veiledere enn elever burde de iallefall være sikret nok oppmerksomhet fra de fagkyndige.

Verdens nordligste landbruksskole

Tana videregående skole ligger 20 kilometer nord for Tana Bru. Skolen er verdens nordligste landbruksskole, og den eneste i Finnmark. Den ble etablert i 1918 og har plass til 50 elever. Skolen ble brent ned av tyskerne i 1944 og bygget opp igjen på begynnelsen av 50-tallet. I 1998 fikk skolen nytt løsdriftsfjøs og grisefjøs.

Skolen disponerer 420 dekar dyrka mark og 100 dekar utmark. I løsdriftsfjøset er det 19 årskyr pluss ungdyr og stuter som fôres opp til slakt. Mjølkekvota er på 138 000 liter.

Grisefjøset drives i kombinert drift, med 12 avlspurker. Årlig fôres det opp ca. 200 slaktegriser.

Om vinteren rommer sauefjøset 40 dyr. Om sommeren beiter sauene på ei holme i Tanaelva.

Som på de øvrige landbruksskolene i landet, er det mange hestejenter på skolen. Skolen har tre egne hester, og leier ut stallplass til de elevene som har med egen hest.

Ønsker seg flere elever

I likhet med de øvrige landbruksskolene i landet, sliter Tana vgs. med rekrutteringa.

- Det er en trend i at elevene velger VK2 naturforvaltning fremfor allsidig landbruk. Vi ønsker oss både flere elever totalt sett, og at flere vil satse på allsidig landbruk, sier rektor Eva Britt Birkenes.

Satser på vokse

- Vi vurderer nå modulbasert videreutdanning for voksne bønder som mangler formell utdanning. Bøndene trenger formell kunnskap og faglig utvikling. Mange driver slik foreldregenerasjonen drev garden, men det er ikke godt nok i dag. Bøndene trenger oppdatering, slår Dag fast.

Se bilder fra sommerskolen i vårt fotogalleri.

Powered by Labrador CMS