Småkraftverk dam
Småkraftverk dam

Planlegger du småkraftverk? Ingen grunn til panikk!

Det var nok en del grunneiere med planer om egne småkraftverk som fikk hakeslepp da de leste avisene lørdag 11. august. I følge mange lokalaviser hadde regjeringen dagen før satt foten ned for mer kraftutbygging i privat regi. Men det er helt feil.

Publisert

Regjering har over lengre tid kranglet med overvåkningsorganet ESA vedrørende reglene for hjemfall av kraftverk. Hittil har vi hatt konsesjonsregler som medfører at private kraftanlegg må overføres til Staten etter 60 år. Tilsvarende regler har vi ikke for kommunale og fylkeskommunale kraftanlegg. ESA mener dette er forskjellsbehandling og har forlangt nye regler.

Fikk det travelt Saken ble forelagt EFTA-domstolen. Der ble det avgjort at Norges praktisering av hjemfallsreglene er i strid med EØS-avtalen. Da varte det ikke lenge før regjeringen "hivde seg rundt" og gjorde hastevedtak med en såkalt "provisorisk anordning". Dette er vedtak med samme virkning som en lov. Anordningen kan benyttes som en midlertidig ordning i påvente av at en ny lov blir vedtatt. En slik lov er under forberedelse.

Mer enn 4000 naturhestekrefter "Full stopp i privat utbygging av kraftverk", skrev flere aviser etter at de nye bestemmelsene ble kjent. Men det er kun kraftverk av en viss størrelse som omfattes av de nye bestemmelsene, og gjelder kun erverv. Den provisoriske anordningen kommer først til anvendelse ved forhold som omfattes av Industrikonsesjonsloven eller Ervervsloven. I følge denne loven er det konsesjonspliktig å erverve eiendomsrett, bruksrett eller langsiktig disposisjonsrett over vannfall og eventuelt kraftverk på over 4000 naturhestekrefter.

Småkraftverk går friJens Aabel i NVE kjenner saksfeltet småkraftverk bedre enn de fleste. Han sier følgende:- Med mindre det er snakk om kraftverk med betydelige reguleringsmagasiner, vil de aller fleste småkraftverk være under grensen på 4000 naturhestekrefter. Dersom en grunneier (eller flere) vil bygge ut sine egne fall, kan det skje uten tillatelse etter Industrikonsesjonsloven. Dette gjelder uavhengig av fallets størrelse - så sant det ikke skjer på en slik måte at erverv er nødvendig (f.eks. gjennom opprettelse av et AS).- Velger du en organisasjonsform der eiendomsoverdragelse ikke er nødvendig, kommer ikke den provisoriske anordningen til anvendelse. Aabel opplyser videre om at kraftverket ikke kan selges eller leies bort uten konsesjon etter Industrikonsesjonsloven, dersom vannfallet utgjør mer enn 4000 naturhestekrefter.

AS under 4000 naturhestekrefter Konklusjonen skulle derfor være ganske klar: Grunneiere som bygger ut på egen eiendom, og som ikke oppretter et A/S, kan bygge så mye de vil i forhold til den provisoriske anordningen. Men, de må selvfølgelig ha tillatelser etter andre lover for å få bygge ut. Det kan også uten hensyn til den provisoriske anordningen opprettes et AS hvis kraftanlegget ligger under 4000 naturhestekrefter. Det gjør de aller fleste småkraftverk

Powered by Labrador CMS